HORNBY 00 GAUGE - R2933 - BR grön 0 -6 -0 KLASS 08 DIESL SHUNTER D3509 - NY

S. PÅ JÄRNAR JOHN FRANCIS JENKINS MIB FÖRDELAR INDIAS WAODLAND -32A RR d2b73edlw25076-Ny stil

JOHN JENKINS JÄRNAR PÅ S. FRANCIS RR -32A WAODLAND INDIAS FÖRDELAR MIB
Hornby R3605TTS DB Schenker, klass 60, Co -Co, 6044 Dowlåg Nyligen frigiven
Hornby R3786 OO Gage G &W Freightiner klass 66 nr 66413