1 18 sällsynt sekt jaguar E TYP LÅG DRAG I mint tillstånd kan aldrig komma ut ur lådan.

GT1 EVO3 King AW röd vit förare Unge 2010 FIA GT3 ASV 32 1 NSR 0002AW d2b73aafk22018-Ny stil

0002AW NSR 1 32 ASV GT3 FIA GT1 2010 Unge förare vit  röd AW King EVO3
1 35 -skala Inbyggda och målade Afrika Korps SdKfz 223 Gjorda för visning
1 350 Fkonstyg nr.29 US Navy slåssship BB -63 Missouri 1991 Edition 78 029 EMS japan