Nano skala -grundläggande, full uppsättning nGS -001

w 3.0 -Sound Prödo Dieselmotor -9 Dash HO, -1, -2305 80 MTH d2b73olgy3384-Ny stil

MTH 80 -2305 -1, HO, Dash -9 Dieselmotor w  Prödo -Sound 3.0
Nej.Emissioner av brittiska LEGO stjärnornas krig Magazine och Mini -Kits Oread och Bagdad
Nej.WH40K Officio Assassinorum Callidus Assassin Modern Killer Målat Kill Team